Foredrag og kurser

Senest opdateret: Fredag, 15. juni 2018

 

Vi har begge to AMUs 3-ugers kursus for Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner.

 

 

Desuden har Margit AMUs 1-ugers kursus i Tegn til tale.

 

 

og Lars har kursus AMUs 1-ugers kursus i Børns kompetenceudvikling 0-5 år.

 

Vi har begge Certificering som  DGI Dagpleje - Idrært, leg og bevægelse fra marts 2016: Certificeringforløb med temaerne: Glæden i centrum - Leg i forhold til motorisk udvikling og sanseintegration - Legeskabelonen - Brug af rum og arealer - Sundhed - Rollemodel - Motorisk screening via video.

Re-certificering DGI fra marst 2017: Med temaet - Naturen som legeplads.

Re-certificering DGI fra marst 2018: Med temaet - Bevægelse og sproglig udvikling.

 

Vi har begge Førstehjælpskursus fra februar 2010 og igen fra september 2012: Hjerte- lunge redning, Livreddende førstehjælp, førstehjælp ved sygdomme, førstehjælp ved tilskadekomst, genoplivning med hjertestarter, rutinering i livreddende førstehjælp A, rutinering i livreddende førstehjælp B, rutinering i livreddende førstehjælp C, vedligeholdelse i førstehjælp, vedligeholdelse i førstehjælp og hjertestarter, færdelsrelateret førstehjælp.

 

Vedligeholdelse i førstehjælp fra januar 2015.

Vedligeholdelse i førstehjælp fra oktober 2017.

 

Vi har begge Førstehjælpskursus fra oktober 2015: 6 timers kursus i førstehjælp ved tilskadekomst og ved sygdom.

 

Foredrag med Lola Jensen: Forældrenes lederskab i børnenes hverdag.

 

Foredrag med John Aasted Halse: Hvad har et barn brug for hjemme og dagplejen? - myter om børns udvikling.

 

Foredrag med psykolog Athina Delskov (fra forening HSP (highly sensitive person): Det eksplosive, ufleksible barn. Aftenen tog udgangspunkt i Forfatteren Ross W. Greene der har mange år forsket i, hvordan hyperaktive eller eksplosive børn kan hjælpes. Det er omsat til behandlingsmetoden Samarbejdsbaseret Problemløsning, som beskrives i bogen "Det Eksplosive Barn". En metode, der må betegnes som et afgørende gennembrud i behandlingen af disse børn. Metoden er enkel og bygger på dialog: Forældre eller behandler skal anerkende barnets behov og at barnet ikke er i stand til at reagere anderledes, når omgivelserne ikke umiddelbart kan opfylde dets behov eller ønske.

Foredrag med hjerneforsker Ann E. Knudsen: Tumlinge 0-3 år. Hvorfor er børn ikke fra starten udstyret med store mængder overbærenhed overfor deres forældre og professionelle plejepersonale? Det ville jo gøre alting meget lettere, hvis børn fra starten var indstillet på, at det er en rigtig dårlig ide, at starte livet med at terrorisere forældre med skrigeri, hånen af maden og en konsekvent straffen af alle små fejlgreb med udslet og diarré. Og måske i stedet arbejde på at finde frem til et sprog, som både forældre og personale kan forstå.

 

Foredrag med cand. paed. antro Rikke Nyvang om de nye forældretyper: - Privat dagpleje i et fremtidsperspektiv. Et sjovt og meget underholdende foredrag om de nye forældretyper der kan findes i daginstitutionerne i 00’erne. Vi fik et billede af nogle af de typer forældre som vi kunne møde i vores arbejde, og hvad vi måske kunne vente os fremadrettet.

 

Temadag med Lola Jensen: Lola har en bred erfaring omkring det, der rører sig i “Familien Danmark” netop nu. Alle forældre vil jo faktisk deres børn det bedste. Det er bare ikke altid, at mål og handling kommer til at stemme overens. Måske fordi usikkerhed, dårlig samvittighed, manglende selvtillid, stress, osv. overhaler de gode intentioner. Dagen handlede om børns generelle udvikling fra 0-6 år. En levende og spændende temadag, som gav nogle gode forklaringer på, hvorfor børn reagere som de gør og hvornår vi kan forvente at de modtager det som vi siger.

 

Foredrag med Lars Tileman: Sæt skub på hjernen. - Et foredrag som kom ind på DOMAN metoden, et amerikansk genoptræningsprogram af hjerneskadet børn. Hans budskab var klart, lad børnene blive så længe som muligt på gulvet, så de får en naturlig udvikling, dvs. krybe før du kravler, og kravle før du går. Hvis børn har svære problemer, er det vigtigt at kigge på deres udvikling.

 

Foredrag med Lars Lolk: Den sensitive opvækst. Et foredrag der gav et indblik i de sensitive børn: Hvordan - de overføler deres liv. - Overtilpasser sig deres hverdag. - Påvirkes positivt og negativt af deres opvækstmiljø. - Bærer et stort potentiale under de rette omstændigheder. Hovedtræk ved HSP (highly sensitive person) blev gennemgået i forhold til børneliv.Målet var at gøre den sensitive opvækst positiv - og dermed skabe grobund for det store potentiale i sensitive børn.

 

Vi bliver løbende inviteret til aftenmøder hos Titibo-gruppen som blandt andet driver Børnehuset Ammershøj i Kr. Hyllinge og Agersøgård Skovbørnehave i Ejby. Her har vi foreløbigt deltaget i  aftenmøder omkring:

- At gå på opdagelse i skoven samt leg i og omkring skoven.

- Børn, IT og pædagogik.

- De fantastiske små, om pædagogik for de 0-3 årige.

 

Vi vil stadig deltage løbende i foredrag og kurser.

Visninger: 2600